Valid HTML 4.01 TransitionalValid CSS!Viewable With Any Browser !
optimum al enerji elektrik  
Kredi Kartı Satışlarımız Başlamıştır !..
 
Modüler Hücre

modüler hücre

OG metal mahfazalı hava yalıtımlı dolap tipi modüler hücreler; TS IEC 622271-200 standardına, TEDAŞ MYD/95-007.D Teknik Şartnamesi'ne, Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmel iği ve Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmel iği 'ne uygun olarak üretilmektedir. Ayrıca hücre içerisinde kullanılan ayırıcı, kesici, bara, sigorta, sayaç, ölçü aletleri, röle, akım ve gerilim transformatörleri vb. her türlü malzeme de üretim standartlarına uygun üretilmiş olmalıdır. Metal mahfazalı hava yalıtımlı dolap tipi modüler hücreler bina içerisinde kullanıma uygun olup ayrıca aşağıdaki çalışma koşullarına da uygun olmak zorundadır. Hücrelerin koruma derecesi IP3x dir. Metal mahfazalı modüler hücrelerin ana devrelerinin ve hücrelerde kullanılan OG techizatının ortak elektriksel özellikleri ve anma değerleri asgari aşağıdaki gibidir.

 • Anma normal bara akımı 630 A, 1250 A
 • Anma 1 s dayanım akımı 16 kA
 • Anma tepe dayanım akımı 40 kA-tepe

Yardımcı besleme gerilimi İzmir ve birçok bölgemizde DC 24 V olmasına karşın örneğin İstanbul Anadolu yakasında DC 110 V kullanılmaktadır. Bu nedenle proje sırasında yerel dağıtım şirketlerinin uygulamaları dikkate alınmalıdır. Kesicilerde ise yay kurma motor gerilimi genellikle AC 220V dur. Ayırıcılar SF6 gazı veya hava yalıtımlı olabilmektedir, ancak yük ayırıcıları SF6 gazı yalıtımlıdır. Ayırıcılar 3 kutuplu ve 2 konumlu (açık, kapalı) ya da 3 kutuplu ve 3 konumlu (Açık, kapalı, topraklanmış) olmaktadır. Yük ayırıcıları SF6 gazının 20 yıllık ortalama ömrü boyunca gaz takviyesine gerektirmeyen yapıda imal edilmektedir. İç arıza nedeniyle gaz basıncının tehlikeli bir düzeye çıkması halinde işletme personeli için tehlike yaratmayacak şekilde gazın boşalması sağlanacak düzenlemeye sahiptir.

Yük ayırıcılarının gerilimsiz ve yüksüz olarakmekanik ömrü 1000 (bin)açma kapama dır. (M1 sınıfı). Ayrıca Yük Ayırıcıları anma akımını  (630 A) 100  (yüz) kez  kesebilecek  ve  anma  kısa  devre  akımı  (16  kA) üzerine  5  (beş)  kez  kapama  yapabilecek  şekilde  imal edilmektedir.  Bilindiği  gibi  yük  ayırıcıları  kısa  devrede açma  yapamamaktadır.  Bu  nedenle  fiderlerde  kesici kullanılmaktadır. Yük  Ayırıcısının  çalışma  mekanizması  "birikmiş enerji ile kumanda" tipindedir. Elle yada motorla kurulan bir  yay üzerine biriktirilen enerji  kullanılarak,  yakından buton/mandal aracılığı ve uzaktan ise kapama bobininin enerjilenmesi ile kapama yapılabilmektedir.Açma  işlemi  için  gerekli  enerji  ise  kapama  işlemi sırasında  açma  yayının  otamatik  olarak  kurulması  ile sağlanmaktadır. Açma işlemi de kurmaya benzer şekilde yakın yada uzaktan yapılabilmektedir.Ayırıcı, yük ayırıcısı ve topraklama ayırıcılarına ayrı ayrı  kumanda  edilebilmektedir  ve  aralarında  hatalı manevraya karşı mekanik kilit bulunmaktadır.Topraklama  Ayırıcıları  kısa  devre  üzerine  5  kez kapatabilen (Sınıf B) tiptedir.

OG ve YG elektrik sistemlerinde SF6  (sülfür hekza florid  /  kükürt  heksaflorür)  gazı  yoğunlukla  kullanılmaktadır. Normalde durgun halde olan SF6 gazı kimyasal yapısı itibari ile kararlı olup saf halde de zehirli değildir. Renksiz kokusuzdur. 1 bar basınç altında 89 kV/cm dielektrik  dayanımı  bulunmaktadır. Havaya  nazaran  3 kat  daha  fazla  dielektrik  dayanımı  özelliğine  sahipdir. Havadan 5 kez daha ağırdır. SF6 gazı ayrıca yüksek ısı transferi özelliğine sahip olup yanmaz bir gazdır. Ancak kısa devre arızası sonucu hasarlanmalar  ile oluşan beyaz  renkli  toz hali  toksit özellikli olup ortama karışması  halinde  solunması  sakıncalıdır.  Endüstride yoğun olarak kullanılması nedeni ile Kyoto Protokolü'nde sera gazları kapsamına alınmıştır.

HÜCRE TİPLERİ

 1. Yük Ayırıcılı Giriş Çıkış Hücreleri
 2. Transformatör  Koruma  Hücreleri  (Sigortalı  Yük Ayırıcılı)
 3. Gerilim Transformatörü Hücreleri
 4. Kesicili Çıkış Hücreleri
 5. Bara Bağlama Hücreleri  (Kuplaj)
 6. Ayırıcılı Giriş Çıkış Hücreleri
 7. Kablo Bağlantı Hücreleri
 8. Akım ve Gerilim Ölçü Hücreleri
 9. Bara Yükseltme Hücreleri
 10. Akım Ölçü + Bara Yükseltme Hücreleri
 11. Akım Ölçü Hücreleri
 12. Kesicili Bara Bölme Hücreleri  (Yandan Çıkışlı )
 13. Yük  Ayırıcılı  Bara  Bölme  Hücreleri  (Yandan Çıkışlı )
 • Gerilim Trafolu Kesici Hücresi
 • Ayırıcılı Akım Gerilim Ölçü Hücresi
 • Parafudr Hücresi
 • Duvar Geçiş Hücresi
 • Akım ve Gerilim Ölçü Hücresi  Sağdan Girişli
 • Akım ve Gerilim Ölçü Hücresi  Kablo Çıkışlı
 • Yük Ayırıcılı Kuplaj Hücresi (Sağdan Girişli)
 • Vakum Kontaktörlü Motor Besleme Hücresi
 • Vakum Kontaktörlü Kondansatör Hücresi27 21 - 25
[1] 2

Genel tanım
36 Kv'a kadar OG hatlarının giriş ve çıkışlarında kullanılır. SF6 gazlı ayırıcısı ve gerilim indikatörüne sahiptir. Motor ve A...
Modüler Hücre Fiyat sorunuz!

Genel tanım
36 Kv’a kadar OG hatlarının giriş ve çıkışlarında kullanılır. SF6 gazlı ayırıcısı ve gerilim indikatörüne sahip. Motor ve AGD(ar...
Modüler Hücre Fiyat sorunuz!

Genel tanım
1000 Kva’ya kadar olan trafoları korumak amacıyla kullanılabilir. Ayırıcı,sigorta ve gerilim bölücüden oluşur. Kumanda devresinde bir t...
Modüler Hücre Fiyat sorunuz!

Genel tanım
OG hattını korumak amaçlı kullanılır.Akım trafosu,röle,kesici ile koruma yapılır. Ayarlanan değerlerin üstüne çıkınca kesiciye açm...
Modüler Hücre Fiyat sorunuz!

Genel tanım
Trafoyu korumak amaçlı kullanılır.Akım trafosu,röle,kesici ile koruma yapılır. Ayarlanan değerlerin üstüne çıkınca kesiciye açma yad...
Modüler Hücre Fiyat sorunuz!

Genel tanım
Koruma yaparak ana barayı bölmek için kullanılır. Nadir kullanılır
Modüler Hücre Fiyat sorunuz!

Genel Tanım
Kabloyu baraya irtibatlamak için kullanılır
Modüler Hücre Fiyat sorunuz!

Genel tanım
Kabloyu baraya irtibatlamak için kullanılır
Modüler Hücre Fiyat sorunuz!

Genel tanım
Hem barayı yükseltmek hem de akım ve/veya gerilim  bilgisi almak için kullanılır.
Modüler Hücre Fiyat sorunuz!

Genel tanım
Net olarak ölçüm yapmak için kullanılır. Ölçmek istenilen yerin bir öncesine yerleştirilir.
Modüler Hücre Fiyat sorunuz!

Genel tanım
Gerilim trafoları vasıtasıyla hattaki gerilimi ölçmek için kullanılır
Modüler Hücre Fiyat sorunuz!

Genel tanım
Gerilim trafoları vasıtasıyla hattaki gerilimi ölçmek için kullanılır
Modüler Hücre Fiyat sorunuz!

Genel tanım
Tesisin iç ihtiyacını elde etmek için kullanılır
Modüler Hücre Fiyat sorunuz!

Genel Tanım
Kurumla müşteri arasındaki grubu ayırmakta kullanılır. Böylece müşteri enerjinin bir kısmını kullanılır.
Modüler Hücre Fiyat sorunuz!

Genel tanım
Yük ayırıcıyla kuplaj yapmak için kullanılır. Kuplaj   birden fazla enerji girişinin olduğu trafo merkezlerinde giriş önceliğini beli...
Modüler Hücre Fiyat sorunuz!

Genel tanım
OG hattını korumak amaçlı kullanılır.Akım trafosu,röle,çekmeceli kesici ile koruma yapılır. Ayarlanan değerlerin üstüne çıkınca ke...
Modüler Hücre Fiyat sorunuz!

Genel tanım
Trafoyu korumak amaçlı kullanılır.Akım trafosu,röle,kesici ile koruma yapılır. Ayarlanan değerlerin üstüne çıkınca kesiciye açma yad...
Modüler Hücre Fiyat sorunuz!

Genel tanım
Bir şirketin santralinde üretilen elektriğin bir dağıtım sahasına veya trafo merkezine bağlanması için gerekli düzeneğe otoprodüktör ...
Modüler Hücre Fiyat sorunuz!

Genel tanım
Bir şirketin santralinde üretilen elektriğin bir dağıtım sahasına veya trafo merkezine bağlanması için gerekli düzeneğe otoprodüktör ...
Modüler Hücre Fiyat sorunuz!

Genel tanım
Barayı yükseltmek için kullanılır
Modüler Hücre Fiyat sorunuz!

Genel tanım
Geçiş yapmak için kullanılır
Modüler Hücre Fiyat sorunuz!

Genel tanım
Sistemi aşırı gerilime karşı koruma görevini yapar.
Modüler Hücre Fiyat sorunuz!

Genel Özellikler
Nötr Topraklama Direnci, güç dağıtım sistemlerinin toprak arıza akımlarını sınırlayıp ek bir güvenlik sağlaması amacıyla üretilme...
Modüler Hücre Fiyat sorunuz!

Genel Özellikler
OG hattını korumak amaçlı kullanılır. Akım trafosu, röle, kontaktör ile koruma yapılır. Ayarlanan değerlerin üstüne çıkınca kesici...
Modüler Hücre Fiyat sorunuz!
27 21 - 25
[1] 2
web tasarım